Burgerinitiatief

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kun je als inwoner een idee of voorstel voor Purmerend op de agenda van de raadsvergadering laten plaatsen door een burgerinitiatief in te dienen. Je krijgt dan tijdens de raadsvergadering de gelegenheid om je burgerinitiatief mondeling toe te lichten. Je kunt je idee ook namens een groep indienen. De gemeenteraad zal op het initiatief reageren en er een besluit over nemen. In de verordening Burgerinitiatief staan enkele regels over het indienen van een burgerinitiatief.

Wil je een burgerintiatief indienen? Neem eerst contact op met de griffie. Dit kan via het onderstaande webformulier, e-mail (griffie@purmerend.nl) of telefoon (0299) 452 713. Per brief kan ook: Gemeenteraad Purmerend, t.a.v. griffier R.J.C. van der Laan, Postbus 15, 1440 AA Purmerend.

Verordening Burgerinitiatief Purmerend