Besluit Kadernota 2022

Besluit uit de gemeenteraad van Purmerend op 10 juni 2021:


Kadernota 2022

De gemeenteraad heeft kennis genomen van de kadernota 2022, een gezamenlijk beleidsstuk van de gemeenten Purmerend en Beemster over het meerjarenperspectief, de algemene reserve en de risico’s en onzekerheden van de nieuwe gemeente Purmerend na de fusie per 2022. De raad stemde in met de beleidskeuzes voor noodzakelijke investeringen, voor ruimte voor harmonisatie tussen beide gemeenten en om voor de inwoners te investeren in de verdere groei van stad en dorpen. 

Op basis van de kadernota worden de programmabegroting en de belastingverordeningen opgesteld en in het najaar in beide gemeenteraden besproken. 
De belastingverordeningen, met uitzonderling van de Onroerendezaakbelasting (OZB), worden nog dit jaar vastgesteld. In januari 2022 zal de dan nieuw verkozen gemeenteraad de programmabegroting, de financiële verordening en de verordening OZB vaststellen.

Om de begroting financieel sluitend te krijgen, wordt rekening gehouden met een bijdrage van € 2,5 miljoen aan Rijkscompensatie vanaf 2022 als bijdrage voor de tekorten bij de jeugdzorg en de schuldhulpverlening. De taken die de Rijksoverheid een aantal jaren terug bij gemeenten onderbracht zonder daar een passende vergoeding tegenover te stellen, zoals de uitvoering van Jeugdzorg, de Omgevingswet en de Wmo, zorgen voor een tekort in de op te stellen begroting bij vrijwel alle gemeenten in Nederland, zo ook in Purmerend. 

28 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, Gemeentebelangen Purmerend
8 stemmen tegen: VVD, PVV, PvSP, Hart van Purmerend


Politiek Portaal 

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal op raad.purmerend.nl, in de kalender bij 10 juni 2021. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende raad.