Raadsinformatie Beemster  

Per 1 januari 2022 is de gemeente Beemster gefuseerd met de gemeente Purmerend en is er een nieuw  gemeentebestuur van Purmerend. 

Bent u op zoek naar informatie over de besluiten en vergaderingen van de gemeenteraad van Beemster tot 1 januari 2022? 
De website van de voormalige gemeenteraad van Beemster is gearchiveerd. De vergaderstukken en beeld- en geluidsregistratie zijn te vinden op: https://beemsterraadsinformatie.purmerend.nl