Voorziening De Woonplek

Een van de onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad van 28 mei:  


Op de agenda staat de zorgverlening en een voorziening voor personen met een complexe multiproblematiek. Dit onderwerp is besproken in de commissie in maart, maar nog niet behandeld in de raad.

In de regio Waterland is er geen passend woon/zorg aanbod aanwezig voor personen met meerdere complexe problemen die daardoor overlast geven of crimineel gedrag vertonen. Sommige mensen verblijven op straat of hebben een woonplek binnen een bestaande zorginstelling, waarbij begeleiders aangeven dat ze aan deze mensen geen passende zorg kunnen bieden. Voor een enkeling is het gelukt passende zorg te vinden buiten de regio.
Het Rijk verwacht echter dat iedere regiogemeente zelfvoorzienend is. Dit betekent dat er meerdere soorten woon/zorgvoorzieningen in de regio noodzakelijk zijn. Het voorstel voor de voorziening in Purmerend sluit aan bij de regiovisie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang om meer verschillende voorzieningen aan te bieden.  

De raad wordt nu gevraagd om in te stemmen met het organiseren van de wijze van zorgverlening en het tot stand komen van een dergelijke voorziening. Het college wil daarna samen met de raad en de zorginstellingen de criteria voor een locatie voor De Woonplek gaan bepalen, een geschikte locatie selecteren en dat uitwerken. Bij dit laatste hoort ook aandacht voor de participatie met de omgeving.  


Klik hier voor de volledige agenda in het Politiek Portaal.

De gemeenteraadsvergadering wordt digitaal gehouden en is te volgen via het Politiek Portaal en via RTV Purmerend (Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 1390).