Aangepaste werkwijze gemeenteraad Purmerend

Alle commissies, informatiebijeenkomsten, klankbordgroepen en de regionale bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn geannuleerd. Alleen de gemeenteraadsvergadering van 26 maart is doorgegaan. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de landelijke maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Naar aanleiding van de op 23 maart door de regering aangekondigde verscherpte maatregelen wordt nog bekeken wat dit betekent voor de geplande bijeenkomsten tussen 6 april en 1 juni 2020.


Richtlijnen ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft richtlijnen opgesteld over hoe om te gaan met het besluitvormingsproces tijdens de coronacrisis. Decentrale overheden en dus ook de gemeenteraad moeten zich houden aan de maatregelen van de regering en de richtlijnen van het RIVM. Lees meer in de bijlage op deze pagina.


Regionale noodverordening

Ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus heeft de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 16 maart een regionale noodverordening van kracht laten gaan en een aanwijzingsbesluit vastgesteld. De noodverordening geldt voor het grondgebied van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Lees de noodverordening in de bijlage.