Doel & werkwijze

De rekenkamercommissie wil via onderzoek bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming, de transparantie van het gemeentelijk handelen en de versterking van de publieke verantwoording daarover. De commissie onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid en de naleving van de wet- en regelgeving (rechtmatigheid).
De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid. De definitieve rapporten zijn openbaar en vindt u op deze website. Elk jaar stelt de commissie een jaarplan op en legt zij in een jaarverslag verantwoording af.


Onderzoeksonderwerpen

De rekenkamercommissie is onafhankelijk van de raad en de gemeentelijke organisatie. Dit betekent dat de commissie zelf de onderwerpen bepaalt die zij onderzoekt. De commissie kiest elk jaar twee onderzoeksonderwerpen. In een verordening zijn criteria vastgelegd waaraan een onderwerp moet voldoen. Gelet wordt op onder andere het actueel maatschappelijk en financieel belang, mogelijke risico’s die de gemeente loopt, de bruikbaarheid van de resultaten en een evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen.
Een idee voor een onderwerp?


Gemengde rekenkamercommissie

Purmerend en Beemster hebben een gemengde rekenkamercommissie die bestaat uit drie raadsleden (interne leden) en vier externe leden. In de aanloop naar de vorming van een rekenkamer (verwacht 1 januari 2022) is er tijdelijk één extern lid minder.

  • Voorzitter: Marijke Zewuster (extern)
  • Anneke de Leeuw (extern)
  • Jack Koster (extern)
  • Coen Lageveen (raadslid Purmerend)
  • Timo Roeleveld (raadslid Purmerend)
  • Rianne de Wit (raadslid Beemster)
  • Secretaris/onderzoeker: Niek Wijmenga, rkc@purmerend.nl


Verordening rekenkamercommissie Purmerend en Beemster 2018