Moties

Tijdens de gemeenteraadsvergadering kan een raadslid of fractie (of meerdere raadsleden of fracties samen) een motie indienen. Via een motie spreekt de raad een wens uit of doet hij een verzoek aan het college. De inhoud van de motie heeft geen invloed op het raadsbesluit. Daarom wordt eerst over het raadsvoorstel gestemd en daarna over de motie.

De raad kan in een motie ook een oordeel uitspreken over het gevoerde beleid, zoals in een motie van treurnis, een motie van afkeuring of een motie van wantrouwen.
Een motie die over een onderwerp gaat dat niet op de raadsagenda staat, is een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’. In alledaags taalgebruik een ‘wilde’ motie genoemd. Zo’n motie wordt apart als laatste punt aan de raadsagenda toegevoegd.

Artikel 33, reglement van Orde van de Raad