Meer informatie rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie (RKC) wil door onderzoek bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming, de transparantie van het gemeentelijk handelen en de versterking van de publieke verantwoording daarover. De commissie onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid en de naleving van de wet- en regelgeving (rechtmatigheid).

Onderzoeksonderwerpen

De rekenkamercommissie is onafhankelijk van de raad en de gemeentelijke organisatie. Dit betekent dat de commissie zelf de onderwerpen bepaalt die zij onderzoekt. De commissie kiest elk jaar twee onderzoeksonderwerpen. In een verordening zijn criteria vastgelegd waaraan een onderwerp moet voldoen. Gelet wordt op onder andere het actueel maatschappelijk en financieel belang, mogelijke risico’s die de gemeente loopt, de bruikbaarheid van de resultaten en een evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen.

Werkwijze

De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid. De definitieve rapporten zijn openbaar en vindt u op deze website. Elk jaar stelt de commissie een jaarplan op en legt zij in een jaarverslag verantwoording af.

Gemengde rekenkamercommissie

Purmerend en Beemster hebben een gemengde rekenkamercommissie (RKC) die bestaat uit vier raadsleden (interne leden) en vijf externe leden:

  • Voorzitter: Arron Bell (extern)
  • Vicevoorzitter: Marijke Zewuster (extern)
  • Anneke de Leeuw (extern)
  • Jack Koster (extern)
  • Coen Lageveen (raadslid Purmerend)
  • Timo Roeleveld (raadslid Purmerend)
  • Leo Schagen (raadslid Beemster)
  • Secretaris/onderzoeker: Niek Wijmenga, rkc@purmerend.nl

Rekenkamercommissie Purmerend-Beemster  
Verordening