Interpellaties

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om inlichtingen van het college van B en W te vragen over het gevoerde beleid. Dat heet een interpellatie. Een raadslid kan tot 48 uur voor aanvang van de vergadering een verzoek indienen voor een interpellatie. Via stemming wordt bepaald of de interpellatie op de agenda komt. Het verzoek tot interpellatie bevat een omschrijving van het onderwerp en de vragen.  

Artikel 40, reglement van Orde van de Raad