Installatie gemeenteraad 29 maart 2018

donderdag, 29 maart, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling van voorliggende agenda
3 Bekrachtiging geheimhouding

Geen te bekrachtigen stukken bij deze vergadering.

4 Toelating van de heer T.J.F.I.M. Neep als tijdelijk lid van de gemeenteraad

Mvr. Mennema heeft wegens ziekte gevraagd om tijdelijk ontslag. Ter tijdelijke vervanging is dhr. Neep voorgedragen. De commissie heeft de geloofsbrieven van de heer Neep onderzocht en adviseert de raad over de toelating.

5 Installatie raadsleden

De raadsleden leggen de eed of belofte af.