Initiatiefvoorstellen

Meestal legt het college voorstellen aan de raad voor (een raadsvoorstel). Een raadslid kan echter ook zélf een voorstel indienen tijdens de raadsvergadering. Dit heet een initiatiefvoorstel. Vaak wordt het concept van een initiatiefvoorstel eerst besproken in een raadscommissie, voordat het in de raad wordt behandeld.

Artikel 35, reglement van Orde van de Raad