Informatiebijeenkomst: parkeergarages-verkeersmaatregelen

Op 28 maart 2019 heeft de raad het Verkeersplan Purmerend 2040 vastgesteld. Onderdeel van het besluit betreft de start van het uitwerken van parkeermaatregelen voor de binnenstad in 2019. In het Verkeerplan wordt voor wat betreft  parkeren geconcludeerd dat Purmerend een parkeertekort gaat krijgen als er geen aanpassingen worden gedaan in het parkeerbeleid.

De aanpassingen die nodig zijn, kunnen verdeeld worden in drie categorieën namelijk optimaliseren (beter benutten huidige parkeerplaatsen), compenseren (realiseren nieuwe parkeerplaatsen; onder andere een voorstel voor een nieuwe parkeergarage) en beïnvloeden (mensen motiveren andere plaatsen te gebruiken). Daartoe wordt een aantal maatregelen voorgesteld. Ter voorbereiding op de besluitvorming krijgt de raad hierop een toelichting.

Datum: 
dinsdag, 28 mei, 2019 - 19:00 tot 20:00
Locatie: 
raadzaal