Griffie

 

De griffie ondersteunt de gemeenteraad op verschillende gebieden en zorgt voor afstemming met het college en de gemeentelijke organisatie.Voorbeelden van de taken zijn de informatievoorziening aan de raad, voorbereiden van vergaderingen en ook adviezen aan de raad bij initiatieven en onderzoek. Ook ondersteunt de griffie kaderstellende werkgroepen, themabijeenkomsten en communicatie vanuit de raad.

Bij de griffie werken de griffier, twee raadsadviseurs, vier griffiemedewerkers en een secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie.

Contact

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld een raads- of commissievergadering, het spreekrecht, een burgerinitiatief, of over iets anders? Of wilt u een van de medewerkers van de griffie schrijven of spreken? Stuur uw vraag naar griffie@purmerend.nl of bel: (0299) 452 713. Een brief sturen kan natuurlijk ook: Gemeenteraad, Postbus 15, 1440 AA Purmerend