Over de gemeenteraad Purmerend

Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente Purmerend. Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad.

De raad treedt op namens de bewoners, stelt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid vast en controleert de uitvoering door het dagelijks bestuur: het college van burgemeester en wethouders. Met meer dan 90.000 inwoners heeft de gemeenteraad van Purmerend 37 zetels, die zijn verdeeld over elf politieke partijen. De zetelverdeling is te vinden u op de pagina Fracties.

Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle

De gemeenteraad heeft drie taken: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle. Raadsleden moeten goed weten wat er in de stad leeft, zodat ze de wensen en belangen van de inwoners kunnen betrekken bij de besluitvorming. De raad stelt de inhoudelijke, financiĆ«le en procedurele kaders vast voor het beleid. Ook stelt de raad de gemeentelijke regelgeving (verordeningen) vast. Zo worden elk jaar de begroting, de jaarrekening en de hoogte van de tarieven en belastingen vastgesteld. Het college legt jaarlijks verantwoording af aan de raad via een jaarverslag, beleidsevaluaties, programmarekening, begrotingsbijstellingen en onderzoeksverslagen.

Besluitvorming

De raadsleden bespreken in de commissievergaderingen de voorstellen waar in de raadsvergadering een besluit over wordt genomen. De commissie geeft advies aan de raad over het raadsvoorstel. In de raadsvergadering wordt via stemming het uiteindelijke besluit genomen over het voorstel. De raad kan het raadsvoorstel dan goedkeuren, afwijzen of veranderen. De raadsleden kunnen daarnaast gebruikmaken van verschillende instrumenten, zoals schriftelijke- en technische vragen, een motie, amendement, initiatiefvoorstel, vragenuur, interpellatie of raadsonderzoek. 
Ga voor meer informatie naar de pagina Instrumenten.

Openbare vergaderingen

De raads- en commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis aan de Purmersteenweg 42.  De openbare vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen, terug te zien via de website Raadsinformatie en via de uitzendingen van RTV Purmerend (Ziggo kanaal 34 of 336, KPN kanaal 1390, meer frequenties).

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Meer weten over het raadswerk? Kijk dan op de website Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De vereniging heeft een digitale leeromgeving voor raadsleden opgezet met daarin meer dan honderd modules, videocolleges, leerlijnen en handreikingen. De website biedt een handvat voor de uitvoering van het raadswerk.