Gastles lokale politiek

Sportvoorzieningen, jongerencentra, starterswoningen: allemaal zaken waarover de lokale politiek beslissingen neemt. Benieuwd hoe dat werkt? De gemeenteraad legt het graag uit. Schoolklassen kunnen op verzoek een gastles volgen over de lokale politiek in Purmerend. Ook kunnen leerlingen een vergadering van de raad of een commissie bezoeken, of op een andere manier kennismaken met de gemeenteraad.

Democracity: educatief spel op het stadhuis     
Klassenbezoek @Gemeentehuis  
Gastles voor inburgeraars

Gastles

Een gastles over de lokale politiek begint met een uitleg over het gemeentebestuur en het werk van de gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad? Wie zitten daarin? Wat is het verschil met het college van Burgemeester en Wethouders? Vervolgens gaan leerlingen en raadsleden in groepen uiteen om een eigen standpunt te bepalen over een bepaald onderwerp. De verschillende fracties verdedigen daarna hun standpunt in een nagebootste vergadering. Het voorstel met de meeste stemmen wordt 'aangenomen'.

Uiteraard is het mogelijk om de gastlessen op een andere wijze in te vullen, zodat het beter aansluit bij een programma van de school of opleiding.
Meer weten? Stuur uw vraag naar griffie@purmerend.nl of bel: (0299) 452 713. Een brief sturen kan natuurlijk ook: Gemeenteraad, Postbus 15, 1440 AA Purmerend.