(extra) Gemeenteraad 14 februari 2018

woensdag, 14 februari, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling van voorliggende agenda
  • PvdA: Verzoek tot het houden van een interpellatie, onderwerp:

    Handhaving bewoning Baanstee

Op grond van het Reglement van orde van de raad besluit de raad bij de eerstvolgende raadsvergadering, na indiening van het verzoek, over de agendering van het interpellatieverzoek.

3 Bekrachtiging geheimhouding

Om de door een commissie of het college opgelegde geheimhouding vol te kunnen houden is het noodzakelijk dat de raad deze in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.