Vragenuur

Een instrument van de raad is het vragenuur, dat een vast onderdeel is aan het begin van de raadsvergadering. Het vragenuur is bedoeld om informatie of een uitspraak te krijgen van het college van B en W of van andere fracties over een lokaal, politiek actueel onderwerp.

Het onderwerp waar vragen over worden gesteld, moet 24 uur voor aanvang van de vergadering zijn aangemeld bij de griffie.

Artikel 38, artikel 42, reglement van Orde van de Raad