Rekenkamercommissie Purmerend en Beemster

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt in zijn controlerende taak. De commissie doet onderzoek naar beleid dat door de gemeente wordt uitgevoerd: is het gevoerde beleid doelmatig en doeltreffend uitgevoerd? Met andere woorden: is gedaan wat men van plan was, met zo min mogelijk middelen ofwel redelijke kosten? Het doel van een onderzoek is om er van te leren voor de toekomst. In een onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie staan daarom aanbevelingen voor de raad.

Onderzoeksrapporten:

2019: Woonbeleid 
2018: Van buiten naar binnen werken
2018: Stadsverwarming Purmerend    
2017: Integrale schuldhulpverlening      
2016: Dienstverlening 
2015: Subsidiebeleid
2015: Weerstandsvermogen
2014: Minimabeleid 
2014: Huisvuilcentrale Alkmaar
2013: Grote bouwprojecten
2012: Transparantie grondbeleid gemeente Purmerend
2012: Burgerparticipatie
2011: Handhaving openbare buitenruimte
2010: Sturend vermogen van de raad
2010: Jongerenloket

Meer informatie      
Ideeënbox