Commissie Stedelijk Ontwikkeling en Beheer

De commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer vergadert elke tweede donderdag van de maand en bespreekt de volgende beleidsterreinen:

  • verkeer en vervoer
  • economische zaken
  • marktzaken
  • openbare werken
  • milieu, inclusief bodemverontreiniging en BMI
  • wijkbeheer
  • volkshuisvesting, inclusief aan wonen gerelateerde zaken
  • algemeen ruimtelijke ordeningsbeleid
  • vastgoed/grondbedrijf

De commissie adviseert de raad over te nemen besluiten.
Secretaris: Esther de Haan, griffie@purmerend.nl, tel. 0299 452 713.

Spreekrecht

U kunt aan het begin van de vergadering het woord voeren over een van de agendapunten. Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht, meldt u zich dan voor 16.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie.

Commissies  
Agenda commissievergadering   
Bekijk de uitzending van de vergaderingen