Commissie Samenleving

  

De commissie Samenleving vergadert elke eerste donderdag van de maand en bespreekt de volgende beleidsterreinen:

  • onderwijs
  • jeugd en jongeren, inclusief kinderopvang
  • sociaal cultureel werk
  • cultuur en welzijn
  • sport en recreatie
  • zorg
  • werk en inkomen
  • volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening
  • coördinatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • integratie

De commissie adviseert de raad over te nemen besluiten.
Secretaris: Bert Visser, griffie@purmerend.nl, telefoon 0299 452 713.

Spreekrecht

U kunt aan het begin van de vergadering het woord voeren over een van de agendapunten. Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht, meldt u zich dan voor 16.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie.

De commissies  
Agenda commissievergadering   
Bekijk de uitzending van de vergaderingen