Commissie Algemene Zaken

De commissie Algemene Zaken vergadert elke derde donderdag van de maand en bespreekt de volgende beleidsterreinen:

  • openbare orde
  • integraal veiligheidsbeleid
  • politie en brandweer
  • bestuurszaken, burgerzaken, algemene en juridische zaken, onderzoek & statistiek, facilitaire zaken, communicatie
  • personeel en organisatie
  • informatievoorziening en automatisering
  • financiën, belastingen en verzekeringen
  • externe betrekkingen en regionale samenwerking
  • stadsverwarming
  • werkwijze van de raad

De commissie adviseert de raad over te nemen besluiten. 
Secretaris: Esther de Haan, griffie@purmerend.nl, tel. 0299 452 713.

Spreekrecht

U kunt aan het begin van de vergadering het woord voeren over een van de agendapunten. Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht, meldt u zich dan vóór 16.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie.

De commissies  
Agenda commissievergadering    
Bekijk de uitzending van de vergaderingen