Auditcommissie

De auditcommissie adviseert de raad over de financiële stukken van de gemeente Purmerend, zoals de programmarekening en de bestuursrapportages. De commissie houdt zich onder andere bezig met de vraag of de verantwoording van de gemeentelijke uitgaven verloopt volgens de (getrouwe) werkelijkheid en volgens wet- en regelgeving. Ook voert de commissie overleg met de accountant en de betrokken wethouder.

De Auditcommissie komt vijf keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. 
In tegenstelling tot de andere raadscommissies kent de Auditcommissie vaste leden en plaatsvervangende leden:

Secretaris: Niek Wijmenga, jn.wijmenga@purmerend.nl, tel. 06 13847927

De commissies   
Agenda commissievergaderingen  
Verordening

BijlageGrootte
PDF icon Meer informatie Auditcommissie 10.27 KB