Commissie Samenleving 9 mei 2019

donderdag, 9 mei, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Samenleving.

De vergadering vindt plaats in het stadhuis van Purmerend, aanvang 20.00 uur.

1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
5 Rondvraag
6 Ter meningsvorming: Evaluatie regelingen armoedebeleid

De evaluatie van de regelingen in het armoedebeleid is een aanvulling op de eerder toegezonden Voortgang armoedebeleid.
Met de evaluatie wordt inzicht gegeven in het bereik van deĀ  minimaregelingen, hoe ze ervaren worden en welk werk nog te doen staat.

7 Ter meningsvorming: Bespreeknotitie PVV-Moinat over jaarrapportage 2018 Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) over vertrouwenswerk in Purmerend

Naar aanleiding van de toezending van de memo d.d.12-3-2019 van de portefeuillehouder met de jaarrapportage AKJ door het college, heeft de PVV-Moinat een bespreeknotitie aangekondigd en aangeleverd over dit onderwerp.

8 Sluiting