Commissie Samenleving 7 maart 2019

donderdag, 7 maart, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Samenleving.

De vergadering vindt plaats in het stadhuis van Purmerend, aanvang 20.00 uur.

1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
5 Rondvraag
6 Ter advisering: Regiovisie en aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Aanleiding voor de regiovisie en aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2019 - 2022 is de opgave voor alle gemeenten in Nederland om beschermd wonen en maatschappelijk opvang toekomstbestendig te organiseren. Vanaf 2020 wordt de verantwoordelijkheid hiervoor verlegd van centrumgemeenten naar alle gemeenten. Vanwege de schaalgrootte van de regio en het feit dat het hier gaat over een kwetsbare en relatief kleine groep inwoners, hebben de gemeenten in Waterland besloten om in de bestaande centrumgemeente-indeling te blijven samenwerken.

In de regiovisie en aanpak ‘Van verblijf in een instelling naar ambulante zorg en wonen in Waterland’ staat beschreven op welke onderdelen wordt gefocust en hoe we in regio Waterland beschermd wonen en maatschappelijke opvang de komende jaren willen doorontwikkelen.

7 Sluiting
Opening en mededelingen van de voorzitter
Vaststelling van de agenda
Fout | Gemeenteraad Purmerend

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.