Commissie Algemene Zaken 24 januari 2019

donderdag, 24 januari, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend                 

11 januari 2019,

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
3 Afsprakenlijst commissie AZ 14 december 2019, inclusief lijst van toezeggingen
5 Rondvraag
6 Ter advisering: Aanbevelingen rekenkamercommissie Purmerend en Beemster over het ‘van buiten naar binnen werken’

De Rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster heeft onderzoek gedaan naar het ‘van buiten naar binnen werken’. Het onderzoek is toegespitst op het effect van het ‘van buiten naar binnen werken’ op het sturend vermogen van de raad. In de afgelopen jaren heeft deze werkwijze tot veranderingen geleid in de ambtelijke organisatie van de gemeenten Purmerend en Beemster.  De Rekenkamercommissie doet een aantal aanbevelingen.

7 Sluiting