Commissie Algemene Zaken 18 januari 2018

donderdag, 18 januari, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
5 Rondvraag
6 Ter meningsvorming: Motie D66 en GroenLinks: Ja/Ja stickers ongeadresseerd reclamedrukwerk

De raad heeft besloten om de in eerste instantie op 21 december 2017 geagendeerde motie eerst te bespreken in een commissievergadering.