Gemeenteraad

Undefined
Export pdf
Fractie: GroenLinks
Opsteller: Fred Beijert
Betreft:
Onderwerp:
Aanvullende vraag aanschaf toegangssysteem Milieustraat
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: Agendapunt 16. Aanschaf toegangssysteem Milieustraat
Datum vraag: maandag, 24 juni, 2019 - 23:35
Datum antwoord(en)*: dinsdag, 25 juni, 2019 - 15:20
Portefeuillehouder*: Fred
* in te vullen door organisatie

Antwoord 1 op de vragen van 19 juni 2019 is aanleiding voor twee aanvullende vragen.

 


Citaat antwoord:college: 'De ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat ca. 10% van de bezoekers geen gebruik mag maken van de milieustraat, hieronder vallen ook bedrijven.' Het gaat dan in 2018 om circa 17.000 bezoekers.
Waarop is de ervaring gebaseerd, vooral als het gaat om onjuiste woonplaats?
Waarom registreert de Milieustraat niet de reden van geconstateerd onjuist bezoek, onder meer vanwege woonplaats?

De bezoekers op de milieustraat wordt gevraagd naar legitimatie waarmee ze kunnen aantonen dat ze woonachtig zijn in Purmerend, Beemster of Neck. Wanneer geen legitimatie getoond kan worden, betreft het vrijwel altijd iemand uit een van de buurgemeenten. Eens in de zoveel tijd wordt met hulp van de Handhavers een steekproef gedaan met hele strikte controles, ook hieruit blijkt dat vrijwel iedereen die geen legitimatie kan of wil tonen, uit een andere woonplaats komt. De inwoners van Purmerend en Beemster en Neck weten namelijk allemaal dat zonder legitimatie je geen toegang tot de milieustraat krijgt.
Op de milieustraat is op dit moment geen hulpmiddel beschikbaar om onjuist bezoek te registreren. Daarbij komt dat de medewerkers op de milieustraat aanwezig zijn om te zorgen dat de doorstroming goed blijft lopen, dat het afval in de juiste bakken terecht komt, dat de veiligheid voor iedereen gegarandeerd blijft en ze beantwoorden vragen. Het is niet mogelijk om hier ook nog eens een handmatige registratie van onjuiste woonplaats aantoe te voegen. Met een toegangssysteem wordt dit allemaal afgevangen.

Geheime bijlage bij agendapunt 24 raad d.d. 26 juni 2019

De geheime bijlage is toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om dit stuk te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

Geheime bijlagen bij agendapunt 14 raad d.d. 26 juni 2019

De geheime bijlagen zijn toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om deze stukken te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

Export pdf
Fractie: GroenLinks
Opsteller: Fred Beijert
Betreft:
Onderwerp:
Aanschaf toegagnssysteem voor de milieustraat
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: ?
Datum vraag: woensdag, 19 juni, 2019 - 22:41
Datum antwoord(en)*: donderdag, 20 juni, 2019 - 14:44
Portefeuillehouder*: Fred
* in te vullen door organisatie

Oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke voorziening Milieustraat is ongewenst en aggressief gedrag tegen medewerkers die hun werk doen is altijd onaanvaardbaar. Het college doet het voorstel voor € 140.000,00 een toegangssysteem aan te schaffen.


1. Hoeveel bezoeken zijn er vanaf 2014 jaarlijks geweest aan de Milieustraat, welk aantal/aandeel is gekwalificeerd als onjuist bezoek vanwege woonplaats?


 

In 2014 bezochten 104.918 bezoekers de milieustraat, in 2018 is dit opgelopen naar 172.687 bezoekers. Er geldt een legitimatieplicht op de milieustraat, in 2014 werd hier alleen bij twijfel gebruik van gemaakt, in 2018 wordt iedere bezoeker gevraagd om zich te legitimeren. Er wordt niet geregistreerd welk deel van de bezoekers als onjuist bezoek gekwalificeerd kan worden.

De ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat ca. 10% van de bezoekers geen gebruik mag maken van de milieustraat, hieronder vallen ook bedrijven.

2. Hoe vaak komen jaarlijks vanaf 2014 onaangename situaties/agressief gedrag voor? Welk aandeel heeft te maken met wegsturen vanwege een onjuiste woonplaats?
 

Ongepast gedrag, ongewenst gedrag, agressief gedrag komt [helaas] dagelijks voor op de milieustraat. De redenen hiervoor zijn divers. Dus specifieke aantallen die te maken hebben met het wegsturen vanwege onjuiste woonplaats of vanwege bedrijfsmatig afval zijn niet bekend. De enige registratie die bijgehouden wordt, is van de aangiftes die als gevolg van dit gedrag gedaan worden.

3. Agressief gedrag naar medewerkers die hun werk doen is altijd onaanvaardbaar. De vier aangiften hadden allen te maken met onjuiste woonplaats? Welke woonplaatsen?

De genoemde aangiftes van 2018 hadden niet specifiek te maken met een onjuiste woonplaats. Wij doen overigens alleen aangifte als het gedrag leidt tot fysiek, geestelijk of emotioneel letsel. Naast deze situaties vinden natuurlijk ook minder heftige situaties plaats, waaraan wel ongepast gedrag ten grondslag heeft gelegen maar die niet tot een aangifte hebben geleid.

4. Hoe is te controleren dat de toegangspas niet door de houder is uitgeleend?

Dit is niet te controleren.

5. Hoeveel gaat de afvalpas kosten in de afvalstoffenheffing?

Het betreft hier een eenmalige investering van € 140.000, met een afschrijftermijn van 4 jaar. Dit betekent per huishouden een plus van € 0.94 per jaar.

Kosten voor vervangende afvalpassen worden gedekt, bewoners betalen leges voor een vervangende pas wanneer deze verloren/gestolen is.

6. De afvalpas geeft alleen recht op toegang tot de Milieustraat op basis van woonplaats en registreert/verrekent niet het aantal bezoeken van een huishouden?

Ja, dat klopt. De afvalpas is alleen nodig om toegang tot de milieustraat te krijgen [het openen van de slagboom].

7. Welke aandeel/aantal onjuiste bezoeken verwacht u met de afvalpas te voorkomen? 100 procent?

Met de inzet van de afvalpas hopen wij de genoemde 10% uit antwoord 1 van de milieustraat te weren. Antwoord 4 geeft echter aan  dat dit nooit voor de volle 100% realiseerbaar is.

Gemeenteraad

donderdag, 5 september, 2019 - 19:00 tot 20:00

Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend

Aan de leden van het college van B&W

Purmerend,

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente Purmerend, welke wordt gehouden op donderdag 5 september 2019 om 19:00 uur in het stadhuis, Purmersteenweg 42.

Voorzitter,

D. Bijl

Export pdf
Fractie: GroenLinks
Opsteller: Pieter Janssen
Betreft:
Onderwerp:
Krediet onderhoud sporthal De Koogmolen
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 18
Datum vraag: woensdag, 22 mei, 2019 - 14:02
Datum antwoord(en)*: maandag, 27 mei, 2019 - 09:45
Portefeuillehouder*: Pieter Janssen
* in te vullen door organisatie

Op de vraag van GroenLinks om de verbetering van het energielabel voor de sporhal bij de onderhoudsbeur niet alleen van E naar C te brengen maar meteen naar A, antwoordt wethouder Hegger dat dit wel zou kunnen maar dat dat maar na verkoop moet gebeuren. Het bedrag daarvoor is te groot en nu is het geld er niet.


Hoeveel meer geld is er nodig om sporthal De Koogmolen meteen naar energielabel A te brengen?

De geplande werkzaamheden betreffen onder andere vernieuwen van het dak, gevelbeplating en glas. Daarbij wordt (betere) isolatie toegepast alsmede HR++ glas.

Afgelopen week is een rapport opgeleverd met het energielabel. Inclusief de geplande werkzaamheden komt dat label al op A uit. Dit was nog niet bekend tijdens de commissie behandeling van het voorstel.

Pagina's

Abonneren op RSS - Gemeenteraad