Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Undefined
Export pdf
Fractie: Gemeentebelangen Purmerend
Opsteller: Bram Buskoop
Betreft:
Onderwerp:
Toewijzing tijdelijke huurwoningen
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: dinsdag, 2 oktober, 2018 - 20:31
Datum antwoord(en)*: dinsdag, 9 oktober, 2018 - 16:19
Portefeuillehouder*: Bram Buskoop
* in te vullen door organisatie

Bij de informatiebijeenkomst over de tijdelijke huurwoningen ging het over mensen met een urgentieverklaring. Deze urgentieverklaring blijft lopen als mensen een tijdelijke woning betrekken, volgens de huidige plannen.


De urgentietermijn blijft lopen bij het bewonen van een tijdelijke woning. Dat is feitelijk natuurlijk goed, maar nu is de vraag hoe dat in de praktijk zal uitpakken. We kunnen ons voorstellen dat in de praktijk echter mensen zonder tijdelijke woningen voorrang krijgen voor mensen mét een tijdelijke woning, terwijl beiden urgent zijn. Hoe wordt hier tegenaan gekeken?

Het toewijzen van een reguliere sociale huurwoning aan mensen met een urgentieverklaring gebeurt op volgorde van afgifte van de urgentieverklaring (en passendheid). Dit staat los van het feit of mensen een tijdelijke woningen hebben of niet.


 

Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

donderdag, 13 juni, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend.

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.
 

Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

woensdag, 8 mei, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend.

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

donderdag, 11 april, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend.

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

donderdag, 14 maart, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend.

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.
 
Export pdf
Fractie: Stadspartij
Opsteller: Coen Lageveen
Betreft:
Onderwerp:
Lantaarnpalen Botterstraat en Jolstraat
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: zaterdag, 15 september, 2018 - 17:19
Datum antwoord(en)*: donderdag, 27 september, 2018 - 10:14
Portefeuillehouder*: Coen
* in te vullen door organisatie

De lantaarnpalen in de Botterstraat tussen nr 2 en nr 48 en alle lantaarnpalen in de Jolstraat branden al ruim een week niet. Naast het feit dat het een onveilig gevoel geeft bij de bewoners levert het ook gevaarlijke situaties op voor de vele fietsers die het fietstunneltje gebruiken. (Vooral veel schoolgaande  jeugd en jongeren die s’avonds naar de sportvelden heen en weer fietsen gebruiken deze fietsroute.)  Ook hier is namelijk geen enkele verlichting. Soms brandt alle verlichting enkele uren om vervolgens weer uit te gaan. Het KCC stuurt de melders nu door naar Liander. Het probleem zou bij Liander liggen. Volgens Liander kan er niet eerder begonnen worden dan 24 september. Dit omdat de gemeente Purmerend eerst een vergunning moet afgeven om te graven en dan pas een bewonersbrief rondgestuurd kan worden met de melding dat de bewoners ook enige tijd zonder stroom komen te zitten. Dan pas kan er aangegeven worden waar het probleem zou zitten en kan er een oplossing bedacht worden.


Klopt het dat het zo lang duurt om als Gemeente Purmerend een vergunning af te geven om te gaan graven, ook als het gevaarlijke en onveilige situatie’s oplevert? Zo ja, is het niet mogelijk om deze termijn flink te verkorten? Zo nee, waarom wordt er niet eerder begonnen met herstelwerkzaamheden?

Er is sprake van een sluimerende storing in de openbare verlichting van de Botterstraat, Jolstraat en omgeving. De storing zit zeer waarschijnlijk in de voedingskabel. Deze kabel is in beheer van Liander. Liander en gemeente Purmerend zijn zich bewust van de overlast die dit geeft en zetten zich gezamenlijk in om de storing te verhelpen.

Het is niet correct dat er een vergunning moet worden afgegeven voor herstelwerkzaamheden. In geval van calamiteit kan Liander direct starten met het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden om de calamiteit te verhelpen. Voor de werkzaamheden is geen vergunning nodig. Dit is opgenomen in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur art. 2.1 lid 4 en de Nadere Regels AVOI 2016 onder paragraaf 2.3 spoedeisende werkzaamheden.

Bij deze storing kan Liander nog niet starten met  de herstelwerkzaamheden omdat niet duidelijk is waar de storing zich precies bevind. Liander doet onderzoek naar de locatie van de sluiting in de kabel. Doordat de sluiting nog niet volledig in de kabel zit is het lastig deze locatie vast te stellen. Er zit namelijk een beginnende sluiting in de kabel die nog niet volledig is. Pas als de sluiting vastgebrand zit in de kabel kan de exacte locatie vastgesteld worden door middel van een kabelmeting. Hiervoor dient dan een speciale meetwagen ingepland te worden. Omdat deze meetwagen regionaal ingezet wordt, is deze niet direct beschikbaar voor de gemeente Purmerend.

 

Als het inderdaad minimaal tot 24 september gaat duren, bestaat er dan een mogelijkheid om noodverlichting aan te brengen, zeker bij het fietstunneltje?

Het aanbrengen van noodverlichting op de gestoorde kabel is niet mogelijk.

Export pdf
Fractie: D66
Opsteller: Astrud Wildschut
Betreft:
Onderwerp:
Verwerking en recycling van kunstgrasmatten
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: vrijdag, 14 september, 2018 - 11:27
Datum antwoord(en)*: donderdag, 27 september, 2018 - 15:22
Portefeuillehouder*: Astrud Wildschut
* in te vullen door organisatie

TV programma Zembla onthulde woensdagavond 12 september dat afvalverwerkers afgeschreven kunstgrasvelden die gerecycled moeten worden, verkopen aan het buitenland. Gemeenten betalen 10.000 tot 20.000 euro per veld voor verwerking en recycling. Een afvalverwerkingsbedrijf uit Barneveld is al een meer dan een jaar in overtreding zo blijkt uit de bezoekverslagen van de Omgevingsdienst. Die stelde vast dat er enkele miljoenen kilo’s vervuilde kunstgrasmatten “op niet vergunde plekken lagen”.


Zijn er in Purmerend afgeschreven kunstgrasmatten voor recycling aangeboden? 

Ja.

Zo ja, bij welke sportclubs komen deze velden vandaan en om hoeveel velden gaat het in totaal?

3 velden in 2018 bij de sportcomplexen aan de Savannestraat, in de Purmerbuurt en De Munnik.

Zo ja, weet de gemeente wat er met de afgeschreven kunstgrasmatten is gebeurd? Zijn deze daadwerkelijk gerecycled of liggen deze ook opgeslagen bij een afvalverwerker?

De werkzaamheden zijn gegund aan gecertificeerde aannemers op basis van een programma van eisen/overeenkomst waarin onder meer is vastgelegd dat de vervangen kunstgrasvelden conform regelgeving naar een gecertificeerd recyclebedrijf gaan voor milieuverantwoorde verwerking. In het opleverdossier staan aflever- en acceptatiebonnen opgenomen. Het opleverdossier moet nog worden ontvangen.

Als deze bij een afvalverwerker liggen opgeslagen, weten we of de kunstgrasmatten op een vergunde plek liggen of niet?

Nee.

Hoeveel geld is er totaal uitgegeven aan de verwerking en recycling van kunstgrasmatten?

De totale opdracht – van voorbereiding tot het afvoeren van het materiaal - gebeurt door de aannemer tegen een totaalprijs. We hebben geen inzage in de kosten per onderdeel.

Pagina's

Abonneren op RSS - Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer