Amendementen

Bij de behandeling van een voorstel kan de raad nog wijzigingen aanbrengen in het voorgenomen besluit door het indienen van een amendement.
Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke besluit gewijzigd. Daarom wordt er eerst over het amendement gestemd en daarna pas over het raadsvoorstel.

Artikel 32, reglement van Orde van de Raad