Actuele technische vragen

E.g., 20/08/2019
E.g., 20/08/2019
Ingediende technische vragen
Datum Fractie Categorie Onderwerp Downloads
zaterdag, 17 augustus, 2019 - 14:35 PvdA Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Eventuele opdrachten aan ingenieursgroep Romkes bv en Jan de Roos Montage bv door gemeente Purmerend Download
maandag, 5 augustus, 2019 - 12:14 PVV Commissie Algemene Zaken Handhaving nieuwe wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding Download
zaterdag, 27 juli, 2019 - 12:26 Leefbaar Purmerend Commissie Algemene Zaken Straatroven in Purmerend Download
donderdag, 25 juli, 2019 - 12:08 D66 Commissie Samenleving Vervolgvragen Hitteplan Ouderen Download
vrijdag, 19 juli, 2019 - 11:13 D66 Commissie Samenleving Stagediscriminatie in het MBO Download
Beantwoorde technische vragen
Datum Fractie Categorie Onderwerp Downloads
vrijdag, 26 juli, 2019 - 12:15 CDA Commissie Samenleving Uitschrijven van Jongeren bij de Gemeente Download
woensdag, 24 juli, 2019 - 08:52 SP Verantwoorden & vertellen afval en airbnb Download
maandag, 22 juli, 2019 - 15:24 PVV Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Leegstaande gemeentelijke panden voor huisvesting daklozen Download
zaterdag, 20 juli, 2019 - 21:03 D66 Verantwoorden & vertellen AEB en HVC Download
vrijdag, 19 juli, 2019 - 17:08 D66 Verantwoorden & vertellen Eikenprocessierups Download
donderdag, 18 juli, 2019 - 11:07 SP Verantwoorden & vertellen eikenprocessierups Download
donderdag, 18 juli, 2019 - 08:49 SP Verantwoorden & vertellen bomenkap Download
dinsdag, 2 juli, 2019 - 12:39 PVV Commissie Algemene Zaken tbs’ers in Purmerend Download
maandag, 1 juli, 2019 - 09:42 PVV Commissie Samenleving SKJeugd-registratie Clup Welzijn Download
donderdag, 27 juni, 2019 - 16:02 D66 Verantwoorden & vertellen VVV met museumwinkel Purmerends Museum Download
woensdag, 26 juni, 2019 - 15:42 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Samenleving Huur ruimtes Muziekschool Waterland Download
maandag, 24 juni, 2019 - 23:35 GroenLinks Gemeenteraad Aanvullende vraag aanschaf toegangssysteem Milieustraat Download
maandag, 24 juni, 2019 - 11:37 D66 Commissie Samenleving Hitteplan Ouderen Download
zaterdag, 22 juni, 2019 - 07:55 Stadspartij Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Programma Aanpak Stikstof Download
woensdag, 19 juni, 2019 - 22:41 GroenLinks Gemeenteraad Aanschaf toegagnssysteem voor de milieustraat Download
zondag, 16 juni, 2019 - 12:48 SP Verantwoorden & vertellen Beusebos- kom A7 Download
donderdag, 13 juni, 2019 - 16:35 PvdA Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer parkeerregulering Gorsnoord Download
donderdag, 13 juni, 2019 - 08:04 D66 Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Stimulans rijksoverheid voor flexibele woonvormen Download
dinsdag, 11 juni, 2019 - 10:56 VVD Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Staat en onderhoud bomen Donaulaan Download
dinsdag, 11 juni, 2019 - 08:30 Stadspartij Commissie Samenleving Doorontwikkeling P3 Download
maandag, 10 juni, 2019 - 14:05 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer jaarstukken 2018, onderdeel wonen Download
maandag, 10 juni, 2019 - 09:59 SP Verantwoorden & vertellen afvalkogels Download
zondag, 9 juni, 2019 - 18:05 D66 Commissie Samenleving Programmarekening 2018 Download
zondag, 9 juni, 2019 - 17:11 Stadspartij Verantwoorden & vertellen Bewonersmelding Download
zaterdag, 8 juni, 2019 - 10:28 D66 Raadsbrede commissie Klankbordgroep bestuurlijke fusie Download
vrijdag, 7 juni, 2019 - 11:21 SP Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer parkeren Download
donderdag, 6 juni, 2019 - 17:18 SP Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer uitstallingen Download
woensdag, 5 juni, 2019 - 19:37 D66 Verantwoorden & vertellen Rapportage Zwerfafval Download
woensdag, 5 juni, 2019 - 19:11 Stadspartij Commissie Samenleving SMI-regeling ( Kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie Download
dinsdag, 4 juni, 2019 - 16:58 PVV Verantwoorden & vertellen Purmerendse aanpak radicalisering moslims Download
dinsdag, 4 juni, 2019 - 09:20 PvdA Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Zaalruimte voor de Zaalsport Download
maandag, 3 juni, 2019 - 17:14 PVV Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Tijdelijke woningen Download
zondag, 2 juni, 2019 - 21:11 VVD Commissie Samenleving Armoedeval Download
zondag, 26 mei, 2019 - 17:23 VVD Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Onderhoud openbaar groen Purmer-Noord Download
woensdag, 22 mei, 2019 - 14:02 GroenLinks Gemeenteraad Krediet onderhoud sporthal De Koogmolen Download
vrijdag, 17 mei, 2019 - 09:13 SP Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer bewonersbrief Download
donderdag, 9 mei, 2019 - 00:43 CDA Commissie Samenleving Evaluatie regelingen in het armoede beleid Download
dinsdag, 7 mei, 2019 - 21:46 Stadspartij Commissie Samenleving Vergoeding premie collectieve verzekering voor pensioen gerechtigden Download
zondag, 5 mei, 2019 - 17:18 VVD Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Krediet onderhoud sporthal De Koogmolen Download
woensdag, 1 mei, 2019 - 19:52 D66 Verantwoorden & vertellen Vijvers Download
woensdag, 1 mei, 2019 - 19:36 D66 Verantwoorden & vertellen Beschoeiing Download
dinsdag, 30 april, 2019 - 15:42 VVD Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Continuering starterslening en bijstorting fonds Download
zaterdag, 27 april, 2019 - 12:35 VVD Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Verbetering verkeersveiligheid Westerweg - Wherevogels Download
dinsdag, 23 april, 2019 - 11:32 PVV Verantwoorden & vertellen Onderzoek naar de staat van de lokale democratie 15 april 2019 Download
dinsdag, 23 april, 2019 - 10:02 SP Commissie Samenleving WMO Download
donderdag, 11 april, 2019 - 10:22 Leefbaar Purmerend Commissie Algemene Zaken Inspraak Beusebos Download
dinsdag, 9 april, 2019 - 22:15 Leefbaar Purmerend Commissie Algemene Zaken Informeren inwoners bij verlopen van rijbewijs paspoort indentiteitsbewijs en gehandicapte parkeerkaart. Download
donderdag, 4 april, 2019 - 00:00 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Algemene Zaken Brandveiligheid containerwoningen Download
maandag, 1 april, 2019 - 19:13 PvdA Commissie Samenleving PGB informeel tarief en minimum loon Jeugdwet Download
maandag, 1 april, 2019 - 18:55 PvdA Commissie Samenleving PGB informeel tarief en minimum loon Wmo Download
zaterdag, 30 maart, 2019 - 17:06 D66 Commissie Algemene Zaken Ontwikkeling kom A7 Download
vrijdag, 29 maart, 2019 - 16:06 CDA Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Kredietaanvraag bouw- en woonrijp maken, inclusief nieuw honden uitlaatveld ten behoeve van ontwikkellocatie Drontermeer Download
vrijdag, 29 maart, 2019 - 14:38 GroenLinks Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer hotel in Beusebos Download
dinsdag, 26 maart, 2019 - 16:59 CDA Commissie Samenleving Garantstelling RCW Download
zaterdag, 16 maart, 2019 - 09:14 SP Commissie Algemene Zaken alcohol Download
vrijdag, 15 maart, 2019 - 17:15 SP Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Wateronderlast naar aanleiding van GRP Download
donderdag, 14 maart, 2019 - 22:03 PVV Commissie Algemene Zaken Meld Misdaad Anoniem Download
woensdag, 13 maart, 2019 - 09:43 SP Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer parkeren Download
donderdag, 7 maart, 2019 - 16:05 SP Commissie Samenleving Vragen over de regiovisie en aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang Download
donderdag, 7 maart, 2019 - 06:59 CDA Commissie Samenleving Aanleg Helmroute Download
zondag, 3 maart, 2019 - 23:34 VVD Commissie Samenleving Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Download
vrijdag, 1 maart, 2019 - 09:40 Leefbaar Purmerend Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Parkeergarage Download
woensdag, 27 februari, 2019 - 21:49 CDA Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Parkeren Download
woensdag, 20 februari, 2019 - 16:53 D66 Commissie Samenleving kledingbank Purmerend en omstreken Download
donderdag, 14 februari, 2019 - 10:48 SP Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer woonfraude Download
woensdag, 13 februari, 2019 - 17:21 GroenLinks Gemeenteraad Purmerweg 19 Download
woensdag, 13 februari, 2019 - 17:18 GroenLinks Gemeenteraad Purmerweg - Zorgwoningen Download
donderdag, 7 februari, 2019 - 21:04 Stadspartij Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Selectie van de voorkeursvariant in de Variantenstudie A7 Download
donderdag, 7 februari, 2019 - 17:08 D66 Verantwoorden & vertellen Rapport Kwinfra Download
woensdag, 6 februari, 2019 - 17:51 GroenLinks Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Kwadijkerpark - kapvergunning Download
woensdag, 6 februari, 2019 - 17:47 GroenLinks Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Kwadijkerpark - ecologisch onderzoek Download
woensdag, 6 februari, 2019 - 17:41 GroenLinks Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Purmerweg 19 Download
maandag, 4 februari, 2019 - 10:49 SP Commissie Samenleving afvalscheiding Download
zondag, 3 februari, 2019 - 22:16 VVD Commissie Samenleving Wajong-uitkeringen Download
zondag, 3 februari, 2019 - 21:44 CDA Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Selectie van voorkeursvariant in de Variantenstudie A7 (CAH) Download
woensdag, 30 januari, 2019 - 14:02 D66 Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Selectie van voorkeursvariant in de Variantenstudie A7 (CAH) Download
dinsdag, 29 januari, 2019 - 12:01 D66 Verantwoorden & vertellen Klimaatadaptie Download
donderdag, 24 januari, 2019 - 13:30 GroenLinks Gemeenteraad Duurzaamheidsagenda Download
zondag, 20 januari, 2019 - 11:27 Stadspartij Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Verordening Duurzaamheidsleningen Purmerend 2019 Download
zaterdag, 19 januari, 2019 - 00:28 PvdA Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Verkeerslichten aan de rotonde werelbol Laan der Continenten Download
vrijdag, 18 januari, 2019 - 11:07 VVD Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Parkeren binnenstad met parkeervergunning Download
donderdag, 17 januari, 2019 - 10:11 SP Verantwoorden & vertellen zwerfvuil Download
woensdag, 16 januari, 2019 - 11:55 CDA Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Ter advisering: Duurzaamheidsagenda Download
dinsdag, 15 januari, 2019 - 23:24 SP Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Duurzaamheidsleningen Download
dinsdag, 15 januari, 2019 - 23:06 SP Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Duurzaamheidsagenda: subsidie Duurzaam Bouwloket Download
dinsdag, 15 januari, 2019 - 15:57 Gemeentebelangen Purmerend Gemeenteraad Motie Minimumloon Download
maandag, 14 januari, 2019 - 15:09 SP Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Duurzaamheidsagenda energiecoaches Download
zaterdag, 12 januari, 2019 - 13:04 D66 Verantwoorden & vertellen Oehoe Download
vrijdag, 11 januari, 2019 - 07:47 D66 Verantwoorden & vertellen ING als huisbankier Download
woensdag, 9 januari, 2019 - 14:33 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Duurzaamheidsagenda Download
zondag, 6 januari, 2019 - 14:36 VVD Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Plancapaciteit in Purmerend Download
vrijdag, 28 december, 2018 - 16:26 D66 Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Defecte straatverlichting Download
woensdag, 19 december, 2018 - 09:50 D66 Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Evaluatie maatregel parkeerdruk Markerkade en omgeving Download
zondag, 16 december, 2018 - 15:35 SP Verantwoorden & vertellen toiletten tijdens kerstmarkt Download
vrijdag, 14 december, 2018 - 11:50 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Algemene Zaken Marktgelden en kosten paspoort Download
dinsdag, 11 december, 2018 - 21:58 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Algemene Zaken Kosten paspoort Download
maandag, 10 december, 2018 - 09:02 D66 Commissie Samenleving Subsidie opplussen woongebouwen Download
zondag, 9 december, 2018 - 23:08 GroenLinks Commissie Samenleving Spoedaanvraag PSG Download
vrijdag, 7 december, 2018 - 12:55 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Sociale huurwoningen Download
donderdag, 6 december, 2018 - 17:50 CDA Commissie Samenleving Verordening opplussen woongebouwen Purmerend Download
woensdag, 5 december, 2018 - 22:38 CDA Commissie Samenleving Leegstaand schoolgebouw Mercuriusweg Download
woensdag, 5 december, 2018 - 15:14 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Evean-pand Download
woensdag, 5 december, 2018 - 11:11 D66 Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Monitor Woningvoorraad Download
dinsdag, 4 december, 2018 - 22:14 VVD Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Subsidie voor huisvesting statushouders Download
dinsdag, 4 december, 2018 - 18:23 Stadspartij Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Bespreeknotitie Stadspartij over statushouders Download
dinsdag, 4 december, 2018 - 15:37 D66 Verantwoorden & vertellen OZB Download
vrijdag, 30 november, 2018 - 17:43 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Huurprijs tijdelijke woningen Download
vrijdag, 30 november, 2018 - 12:29 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Categorie 'doorstroomwoningen' Download
donderdag, 29 november, 2018 - 15:36 SP Verantwoorden & vertellen haalbaarheidsonderzoek parkeren Download
dinsdag, 27 november, 2018 - 12:52 D66 Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Groenplan 2019-2022 Download
zondag, 25 november, 2018 - 19:20 Leefbaar Purmerend Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer bestemmingsplan ‘De Looiers 2018’ Download
vrijdag, 16 november, 2018 - 10:07 D66 Verantwoorden & vertellen Regeling Beleidsindicatoren 2e poging Download
woensdag, 14 november, 2018 - 13:13 D66 Verantwoorden & vertellen Waardering mantelzorgers Download
dinsdag, 13 november, 2018 - 22:52 Stadspartij Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Vaststelling bestemmingsplan “Wheermolen-West, 4e fase 2018” Download
dinsdag, 6 november, 2018 - 08:40 D66 Gemeenteraad kinderpardon Download
maandag, 5 november, 2018 - 23:53 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Daklozenopvang Download
maandag, 5 november, 2018 - 13:52 SP Verantwoorden & vertellen vuurwerk detectie systeem Download
vrijdag, 2 november, 2018 - 22:38 VVD Commissie Samenleving Fonds Tekortgemeenten Download
woensdag, 31 oktober, 2018 - 22:41 VVD Commissie Algemene Zaken Technische vragen over veiligheid na verplaatsing verloskunde en acute kindergeneeskunde naar Hoorn Download
maandag, 29 oktober, 2018 - 10:19 D66 Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Bestemming plastic afval Download
maandag, 22 oktober, 2018 - 10:16 Lijst Soenjoto/Van Dongen Gemeenteraad Technische vraag begroting Download
vrijdag, 19 oktober, 2018 - 09:55 D66 Verantwoorden & vertellen Regeling Beleidsindicatoren Download
woensdag, 17 oktober, 2018 - 18:33 Gemeentebelangen Purmerend Gemeenteraad Schoolzwemmen Download
woensdag, 17 oktober, 2018 - 13:23 Gemeentebelangen Purmerend Gemeenteraad Begroting / bomenbeleid Download
dinsdag, 16 oktober, 2018 - 21:44 Gemeentebelangen Purmerend Gemeenteraad Uitbreiding Waterlandschool Download
dinsdag, 16 oktober, 2018 - 21:17 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Algemene Zaken Belastingmaatregelen 2019 Download
maandag, 15 oktober, 2018 - 13:58 SP Commissie Algemene Zaken Belastingmaatregelen 2019 Download
donderdag, 11 oktober, 2018 - 11:16 Lijst Soenjoto/Van Dongen Gemeenteraad Technische vragen begroting Download
maandag, 8 oktober, 2018 - 21:39 Stadspartij Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Stadsverwarming Download
zondag, 7 oktober, 2018 - 10:19 PvdA Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Input omwonenden Kermisterrein Download
vrijdag, 5 oktober, 2018 - 14:22 PvdA Commissie Algemene Zaken selectie adressen bewonersbrieven Download
vrijdag, 5 oktober, 2018 - 14:20 PvdA Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Onderhoud en meldingen over de openbare ruimte Download
dinsdag, 2 oktober, 2018 - 20:31 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Toewijzing tijdelijke huurwoningen Download
zondag, 30 september, 2018 - 14:20 Leefbaar Purmerend Commissie Algemene Zaken Fietsen door binnenstad / winkelcentra Download
vrijdag, 28 september, 2018 - 17:20 VVD Commissie Samenleving Overgang WW naar Bijstand Download
zaterdag, 15 september, 2018 - 17:19 Stadspartij Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Lantaarnpalen Botterstraat en Jolstraat Download
vrijdag, 14 september, 2018 - 11:27 D66 Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Verwerking en recycling van kunstgrasmatten Download
donderdag, 6 september, 2018 - 09:53 VVD Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer realisatie volwaardige VVV met museumwinkel in Purmerend Download
donderdag, 6 september, 2018 - 09:26 VVD Commissie Samenleving Harmonisatie peuteropvang Download
donderdag, 6 september, 2018 - 07:45 VVD Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer monitor sociale woningvoorraad Download
woensdag, 5 september, 2018 - 17:21 VVD Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Eerste tussenrapportage begrotingsbijstelling 2018 Download
woensdag, 5 september, 2018 - 12:48 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Bewoners nieuwbouwhuizen Download
dinsdag, 4 september, 2018 - 21:25 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Kosten Leeghwaterbad Download
dinsdag, 4 september, 2018 - 18:40 CDA Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Realisatie volwaardige VVV met museumwinkel in Purmerend Download
dinsdag, 4 september, 2018 - 17:49 CDA Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Monitor sociale woningvoorraad Download
maandag, 3 september, 2018 - 13:18 VVD Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Groenonderhoud PJ Oudlaan Download
zondag, 2 september, 2018 - 23:46 CDA Commissie Samenleving Wijziging GemeenschappeIijke Rege[ing GGD Zaanstreek-Waterland Download
maandag, 27 augustus, 2018 - 14:50 VVD Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Schade melkwegbrug Download
donderdag, 2 augustus, 2018 - 15:01 Lijst Soenjoto/Van Dongen Commissie Samenleving Bijstandsuitkeringen en arbeidsparticipatie statushouders Purmerend Download
maandag, 23 juli, 2018 - 21:33 D66 Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Kapotgemaaid zwerfafval Download
vrijdag, 20 juli, 2018 - 13:11 PvdA Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Idee parkeergarage gedempte Where Download
zondag, 15 juli, 2018 - 10:22 SP Verantwoorden & vertellen Dinsdagmarkt Download
dinsdag, 10 juli, 2018 - 17:18 D66 Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Hoe omgaan met water bij extreme droogte Download
dinsdag, 10 juli, 2018 - 14:10 D66 Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Het schouwen van sloten en waterwegen Download
maandag, 9 juli, 2018 - 17:26 Stadspartij Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Versnelde aanpak renovatie Stadsverwarming Download
zondag, 24 juni, 2018 - 16:34 Leefbaar Purmerend Commissie Samenleving Leeghwaterbad Spurd betreft Voordelig Zomer Zwemabonnement Download
vrijdag, 22 juni, 2018 - 11:46 Ouderenpartij AOV Purmerend Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Bestrijding reuzenberenklauwaar Download
dinsdag, 19 juni, 2018 - 22:18 VVD Gemeenteraad Initiatiefvoorstel CDA, D66 en GroenLinks Download
dinsdag, 12 juni, 2018 - 21:29 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Baanstee-Noord Download
zondag, 10 juni, 2018 - 20:41 VVD Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer MPG 2018 Download
zondag, 10 juni, 2018 - 10:08 Stadspartij Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Termijn agenda mei 2018 Download
donderdag, 7 juni, 2018 - 00:44 VVD Commissie Samenleving Aanwijzing Purmerendse Omroep Vereniging als lokale media-instelling voor de gemeente Purmerend Download
woensdag, 6 juni, 2018 - 15:15 Stadspartij Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Vaststelling bp Wilhelminalaan 1_2018 Download
woensdag, 6 juni, 2018 - 11:45 Stadspartij Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer MPG 2018 Download
maandag, 4 juni, 2018 - 18:49 SP Commissie Samenleving zwembad Download
maandag, 4 juni, 2018 - 15:53 PvdA Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afval aanbieden volkstuinders Download
zaterdag, 2 juni, 2018 - 00:14 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Algemene Zaken Kosten wethouders/financieel meerjarenperspectief Download
vrijdag, 1 juni, 2018 - 08:40 Gemeentebelangen Purmerend Gemeenteraad Hondenbelasting en armoedebeleid Download
donderdag, 31 mei, 2018 - 22:27 D66 Verantwoorden & vertellen Plastic Confetti Download
maandag, 28 mei, 2018 - 00:23 CDA Commissie Samenleving Pleeggezinnen Download
zondag, 27 mei, 2018 - 19:50 GroenLinks Gemeenteraad wijzigingsbevoegdheid college ivm terrein eigendom van Zuidewind BV Download
donderdag, 24 mei, 2018 - 10:47 PvdA Commissie Samenleving Stand van zaken maatschappelijke opvang Koggenland Download
donderdag, 24 mei, 2018 - 07:53 PvdA Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer projectontwikkeling op dit moment en sociale huur Download
woensdag, 23 mei, 2018 - 08:52 CDA Commissie Algemene Zaken Zienswijze begroting 2019 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Download
dinsdag, 22 mei, 2018 - 21:45 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Algemene Zaken Financieel meerjarenperspectief Download
donderdag, 17 mei, 2018 - 09:30 CDA Commissie Samenleving Oprichting BV Werkom Diensten Download
woensdag, 16 mei, 2018 - 12:23 SP Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer doorstroming verkeer tijdens spitstijden Download
woensdag, 16 mei, 2018 - 00:50 VVD Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Economische visie en agenda Zaanstreek-Waterland Download
dinsdag, 15 mei, 2018 - 21:52 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Appartementen Grotenhuyshof Download
maandag, 14 mei, 2018 - 23:28 CDA Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Heiwerkzaamheden Weidevenne Download
zaterdag, 12 mei, 2018 - 14:29 Stadspartij Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Woningbouwlocaties in de Purmer Download
zaterdag, 12 mei, 2018 - 12:36 PvdA Commissie Samenleving Maatschappelijke Opvang in de panden aan de Vijverstraat 35 en Dobbestraat 32 Download
zaterdag, 12 mei, 2018 - 12:28 Stadspartij Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Bestemmingsplan Rivierenlaan 281 - 2018 Download
zaterdag, 12 mei, 2018 - 09:24 PvdA Commissie Samenleving Hop Weidevenne Download
woensdag, 2 mei, 2018 - 12:44 D66 Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Ophalen grofvuil Download
dinsdag, 1 mei, 2018 - 21:31 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Honden Ontmoetings Plek (HOP) aan de Anne Franklaan Download
dinsdag, 24 april, 2018 - 11:52 Leefbaar Purmerend Commissie Algemene Zaken Scooters op de markt Download
maandag, 23 april, 2018 - 16:46 GroenLinks Gemeenteraad Tijdelijke woningen Download
vrijdag, 20 april, 2018 - 15:36 GroenLinks Commissie Samenleving armoedebeleid Download
vrijdag, 20 april, 2018 - 11:34 GroenLinks Gemeenteraad Tijdelijke woningen Download
dinsdag, 17 april, 2018 - 23:33 Gemeentebelangen Purmerend Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Woningen Waterlandlaan Download
dinsdag, 17 april, 2018 - 22:13 SP Commissie Samenleving Armoedebeleid Download
dinsdag, 17 april, 2018 - 16:25 Leefbaar Purmerend Commissie Algemene Zaken Brancard takelen door brandweer Download
maandag, 16 april, 2018 - 14:37 Stadspartij Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Vragen huisvestingsverordening Download
woensdag, 11 april, 2018 - 13:09 PVV Commissie Samenleving Kosten gemeente inzake schuldhulpverlening statushouders Download
Abonneren op RSS - Actuele technische vragen